Vinter

18 tekstów – auto­rem jest Vin­ter.

Kiedyś "kar­na­wał" się skończy, a mas­ki opadną. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 lutego 2016, 01:18

Śmierć - prze­budze­nie ze snu, którym jest życie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 kwietnia 2015, 11:27

Gdy ek­sta­za woj­ny prze­minie, czer­stwy chleb codzien­ności sma­kuje niczym delicje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 kwietnia 2015, 18:13

Nad­chodzi ko­niec końca świata. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 sierpnia 2014, 17:45

Życie jest jak pros­ty­tut­ka. Bez ka­sy nie poużywasz. 

myśl • 21 lipca 2014, 20:08

Ma­niakal­nie kocham życie. Na śmierć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 lipca 2014, 11:20

Życie jest za długie, a śmierć za krótka. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lipca 2014, 18:05

"Żywym tru­pem jes­tem. Chłonę wiedzę, płacę czes­ne". Student. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 13 lipca 2014, 15:24

- Ha, ha, ha!!! - zaśmiał się pan hra­bia i splunął hra­binie pod nogi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 kwietnia 2011, 18:09

"Pol­ska dla Po­laków." Do­pisek: "Ziemia dla ziem­niaków. Księżyc dla księży? (Na­pis na przys­tanku autobusowym.) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 kwietnia 2011, 13:19

Vinter

"Nie jest umarłym ten, który może spoczywać wiekami Nawet śmierć może umrzeć wraz z dziwnymi eonami." H.P. Lovecraft

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vinter

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

4 lutego 2016, 09:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kiedyś kar­na­wał się skończy, [...]

4 lutego 2016, 01:18Vinter do­dał no­wy tek­st Kiedyś kar­na­wał się skończy, [...]

16 kwietnia 2015, 11:55Vinter sko­men­to­wał tek­st Odchodzą tam, gdzie ich [...]

16 kwietnia 2015, 11:27Vinter do­dał no­wy tek­st Śmierć - prze­budze­nie ze [...]

15 kwietnia 2015, 19:59natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdy ek­sta­za woj­ny prze­minie, [...]

15 kwietnia 2015, 19:52Vinter sko­men­to­wał tek­st Gdy ek­sta­za woj­ny prze­minie, [...]

15 kwietnia 2015, 19:47natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdy ek­sta­za woj­ny prze­minie, [...]

15 kwietnia 2015, 19:41Vinter sko­men­to­wał tek­st Gdy ek­sta­za woj­ny prze­minie, [...]

15 kwietnia 2015, 19:17natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdy ek­sta­za woj­ny prze­minie, [...]

15 kwietnia 2015, 18:13Vinter do­dał no­wy tek­st Gdy ek­sta­za woj­ny prze­minie, [...]